Eben-Haëzerschool

Nieuwsflitsen

 

  • kindwijsWelkom op de website van de Eben-Haëzerschool!
  • De Eben-Haëzerschool is een Christelijke basisschool op het prachtige dorpje Goedereede-Havenhoofd op de kop van Goeree. \<< lees meer >>

 

  • Als u uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de directeur van de school, mw. J. Koopman. tel.0187-492535 of 06-31788580. We maken graag een afspraak met u.

  • Het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020 staat op de website, onder het kopje informatie. De nieuwe groepsverdeling vindt u hier 

  • Thematisch werken met Samen op Aarde. Meer informatie staat onder het kopje informatie/samen op aarde


Februari 

Kinderen aan de slag met wetenschap en techniek op de Eben Haëzerschool

Banden plakken- bruggen bouwen- metselen- haargel en tandpasta maken en programmeren?
We leren het allemaal op school tijdens de lessen wetenschap en techniek!
Met ingang van dit schooljaar is op de Eben Haëzerschool op Goedereede Havenhoofd gestart met een extra focus op lessen “Wetenschap en techniek”.
De school heeft hier voor een techniek - en talenten klas geopend waar alle leerlingen regelmatig werken aan bijzonder uitdagende opdrachten vanuit onderzoeksvragen. Het spreekt voor zicht dat in het onderwijs al optimaal gebruik gemaakt wordt van digitale middelen zoals de laptops, het digibord, vlogs en apps. Kinderen maken presentaties en films waarbij zij de geleerde lesstof verwerken en presenteren.
De opzet van de lessen sluit prachtig aan bij de vaardigheden van de 21 ste eeuw ( de 21st century skills) waarbij binnen het onderwijs meer nadruk komt te liggen op het onderzoekend leren en het aanbod voor techniek.
Kinderen vinden de technieklessen waarbij ouders, opa’s en oma’s en oud leerlingen komen helpen geweldig omdat zij de hele les actief aan de slag zijn met de lesdozen uit de techniek torens en programma’s waarbij ook programmeren en coderen aan bod komen.
De techniek en talentenklas van de Eben Haezerschool biedt naast de jaarlijkse lessen in het technieklab van Kindwijs (EXPERIGO) in Oude Tonge op cbs De Bron een prachtig aanbod voor alle leerlingen om zich met behulp van deze praktische lessen voor te bereiden op de toekomst.

De volgende techniekmiddag staat gepland op donderdag 14 maart vanaf 13.00 uur. U bent van harte welkom om te komen kijken!

24 januari

Vandaag was de tweede techniekmiddag op onze school. Onder begeleiding werkten groepjes kinderen aan een opdracht van de techniektorens. Bedankt voor alle hulp, het was geweldig! 


D.V. woensdag 23 januari is de informatieochtend op onze school. 

Welkom aan alle ouders met kinderen die tussen 1 augustus 2019 en 1 augustus 2020 4 jaar worden.

U bent welkom vanaf 9.00 uur. 

De uitnodiging kunt u hier lezen. 

 

3 december

Vorige week was onze eerste techniekmiddag en wat een feest was dat! Kijk hier voor meer informatie en foto's.  

Ook was er nog meer feest. Vanmorgen mochten we opnieuw het school op SEEF label ontvangen van wethouder Feller. De wethouder sprak zijn waardering uit voor de inrichting van school op Seef op onze school. Dank aan het “school op SEEF team” voor de coördinatie op onze school. 👌5 september 2018

Deze week starten we met ons project ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van onze Christelijke school met als thema: 'Als een vis in het water'. Afgelopen maandag was de spetterende opening waarbij er in iedere klas een flessen verstopt waren met de tekst: 'Wat is je goal? Als een vis in onze school!' 

29 september

Het nieuwe schooljaar is begonnen, de kinderen en de juffen zijn weer gestart. Samen gaan we voor een geweldig jaar! 

21 februari

Vorige week bezochten de kleuters de Jumbo te Ouddorp. Een ontzettend leerzame en leuke dag! Het was hard werken: eierkoeken bakken, vakken vullen, de kassa bedienen. We bekeken de koelkasten, de diepvries en alle andere afdelingen. En met een gevulde Jumbo tas weer terug naar school. We bedanken alle ouders die met ons mee waren. En een speciaal bedankje voor de papa van Liselotte, Coen Sperling voor de gastvrijheid! Het was geweldig! 

Bij groep 1/2 ziet u meer foto's! 

1 februari

Vandaag herdenken we de watersnoodramp, heel gaaf is het filmpje dat onlangs gemaakt is van het Project Zandstad waar onze school aan mee mocht doen! 

Het filmpje ziet u hier.

25 januari

Groep 7 deed vandaag mee aan de nationale tuinvogeltelling! 

 

6 december

Vorige week had groep 7 een gave kleiworkshop van gastdocent Miriam Zimmerman. Bij groep 7 ziet u de foto's. 

5 december

Vandaag kwam Sinterklaas op school. Dat was feest, ook in de klas! De bovenbouw had prachtige surprises gemaakt. Ook in groep 1/2 was het feest, kijk bij de betreffende groep voor foto's. 

 

22 november


De kinderraad in gesprek met de gemeente over het internet op school. 

 

Schoolontbijt

 

7 november 2017

Er is een update op de pagina van groep 1/2! 

24 oktober 2017

Nieuwe informatie en foto's bij groep 3! 

4 oktober 2017

In het afgelopen schooljaar (begin 2017) is op alle scholen onderzocht in welke mate de scholen expertise in huis hebben en optimaal inhoud kunnen geven aan een passend onderwijs aanbod voor alle kinderen. Perspectief op School (POS) heeft dit in kaart gebracht voor onze school. Klik hier voor het rapport. 

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de directeur.

6 september 2017

Als Eben Haezerschool denken wij samen na over wat er nodig is om er weer een goed en leerzaam schooljaar van te maken. Wij doen dit samen met de ouders de kinderen en een top team!

Wij werken op school met veel vormen van boeiend onderwijs. Mindmaps-relatie cirkels en coöperatieve werkvormen leren de kinderen verbanden te leggen en ook samen te leren.


Deze week werd onze nieuwe log cabin geïnstalleerd. Het speelhuis staat stevig vast in woodchips en als we erin en erop spelen voelen we ons echt in het bos. Dank je wel leden van de activiteiten commissie. Wij zijn er heel blij mee!

 

5 september 2017

Vandaag is groep 7 bezig geweest met het project Zandstad over de watersnoodramp. We maakten samen een ontwerp van ons eigen dorp, wat we op 18 of 19 september hopen te bouwen op het strand!  Wat is de kracht van water en hoe bescherm je je dorp optimaal? We gaan het ervaren! Meer foto's en het vervolg ziet u bij groep 7.

Het psalmrooster is up-to-date en binnenkort komt ook de informatie over de nieuwe groepen van dit jaar online! 

 

30 augustus 2017

De schoolgids 2017-2018 staat online, tevens zijn de nieuwsbrieven en de kalender bijgewerkt.

 

31 oktober 2016

Inspectie bezoek op de Eben Haezerschool Goedereede Havenhoofdfoto inspectie


Op maandag 31 oktober bezocht de inspecteur van het basisonderwijs de Eben Haezerschool. Het doel van een inspectie bezoek is om te onderzoeken op welke manier de school vorm en inhoud geeft aan goed onderwijs en de opbrengsten ervan.

De inspecteur bezocht in de morgen alle groepen en kon daar ervaren dat de school eigentijds onderwijs geeft aan haar leerlingen. De kinderen werken in groepjes: er wordt veel samen gewerkt en met de kinderen actief gewerkt aan de doelen voor elke individuele leerling en de verschillende vakken. De school baseert de didactiek van het lesgeven op recente wetenschappelijke inzichten hierover. Zo is het onderwijs op de Eben Haezerschool boeiend en betekenisvol en behoren excursies en gastlessen tot het reguliere programma. Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces en samen met de ouders wordt zo gewerkt aan hoge doelen voor elke leerling. De school is ook een gecertificeerde Twee Talige school en geeft al jaren Engels vanaf groep 1. Kinderen zijn hierdoor ook zelfverzekerd en spreken en presenteren met groot gemak ook in het Engels.

De school geeft vanuit de diepste visie invulling aan het begrip "Passend onderwijs". Omdat in de school veel onderwijskundige en opvoedkundige kennis is door hoog opgeleide leerkrachten is er optimale zorg en begeleiding voor kinderen die belemmeringen hebben bij het leren. Kinderen die hier moeite mee hebben maar zeker ook de meer en hoog begaafde leerlingen. De school heeft uitstekend zicht op de vorderingen van alle kinderen en de zorg is goed georganiseerd. Het team denkt in kansen en mogelijkheden en zoekt er actief naar om aan alle leerlingen op school en passend aanbod te bieden.

Tijdens het bezoek sprak de inspecteur met het team, met een groep ouders en met de leerlingen uit de bovenbouw. Met behulp van mindmaps en presentaties hoorde de inspecteur hoe er door alle betrokkenen over de school gedacht werd. De kinderen en de ouders toonden zich echt ambassadeurs voor hun school. De kinderen zijn lovend over de leerkrachten, de lessen, de aandacht die besteed wordt aan veiligheid en aan een fijne en positieve sfeer. Een sfeer van respect en vertrouwen vanuit een positief Christelijke levens overtuiging.

De interne begeleiders en de directeur maakten na de lunch met de inspecteur een leerzame wandeling door de duinen bij het havenhoofd zodat ook de inspecteur aan de lijve kon ervaren in welke omgeving de leerlingen leven en opgroeien. Tijdens deze wandelende vergadering werd diepgaand gesproken over de visie en het beleid van de school.

Aan het einde van deze intensieve dag kwam de inspecteur met een prachtig oordeel en rapport. De school scoort op alle beleidsterreinen tussen voldoende en uitstekend. De inspecteur was onder de indruk en heel tevreden met wat hij deze dag op school ervaren heeft.

Voor de SAMENHORIGHEID binnen alle geledingen gaf de inspecteur een groot compliment. "De idealen van deze school worden door iedereen in detail uitgedragen en zijn over voelbaar!"

Een prachtige beloning na een leerzame dag. Dankdag op de school stond woensdag dan ook in het teken van dankbaarheid voor de school en de leerlingen.

De kinder ambassadeurs van de school waren ook terecht blij en trots en de school vierde feest met taart!

Jos Koopman (directeur)

28 oktober 2016

De nieuwsbrief van oktober staat online. Ook is de hoofdluis informatie bijgewerkt onder het kopje diverse informatie.

22 september 2016

De informatie van groep 1-2 is bijgewerkt . Tevens staat de informatie van het Kindwijsbestuur onder het kopje bestuur en zijn de leden van de MR en de Adviesraad aangepast. Ook de nieuwsbrief van september en de jaarplanner staan online.

20 september 2016

De Eben Haëzerschool ziet het als een verantwoordelijkheid om kinderen te leren over gezonde voeding voor een gezond lichaam en gebit. De school neemt hiervoor veel initiatieven en werkt op een fijne manier samen met de ouders. Wij zien ons graag als een gezonde school met veel aandacht voor gezonde voeding.

Op school maken wij hiervoor dan ook weloverwogen keuzes die al jaren terugkeren in het programma. Alle activiteiten op een rij:

De methode leefstijl biedt jaarlijks in alle groepen een thema over gezonde voeding en een gezond lichaam.

Naast de biologielessen doen wij jaarlijks mee aan alle smaaklessen van AH, de pauze hap en de klasse-lunch.

De school biedt schoolmelk en indien mogelijk doen wij mee aan het Europese programma voor school groente en fruit.

Wij promoten ook via de schoolgids een gezonde pauzehap en lunch, in de nieuwsbrief schrijven wij hier regelmatig over.

In samenwerking met de bieb moedigen wij kinderen aan om een boek te trakteren in plaats van een koek.

Tweemaal per jaar vieren we samen feest met een gezond ontbijt (het nationale schoolontbijt en het Koningsontbijt).

Kinderen mogen altijd als zij dit nodig hebben water drinken of op hun tafel hebben, er zijn in de school veel drinkpunten.

Dit schooljaar wil de school de keuzes voor gezonde voeding nog duidelijker communiceren naar alle ouders en kinderen.

Voor meer informatie kunt u op school terecht.

 

15 september 2016

De informatie van groep 5-6a is bijgewerkt. Tevens kunt u ook de schoolgids van 2016-2017 nazien. Ook is de kalender 2016-2017 en agenda bijgewerkt.

25 augustus 2016

Het vakantierooster van het schooljaar 2016-2017 staat online. Tevens is de groepsinformatie van groep 3 bijgewerkt en staan alle nieuwsbrieven online. Ook staat er nu een link op de website naar onze facebookpagina.

22 augustus 2016

back to school

 

17 maart 2016

Onze school is bekroond met drie Early Bird sterren met Lof!!!

early bird

Sinds meer dan vier jaar wordt op de Eben Haezerschool Engelse les gegeven vanaf groep 1.

Op een speelse en leerzame manier komen jonge kinderen in aanraking met een vreemde taal. Op school zijn hiervoor veel materialen aanwezig: muziek, liedjes, heel veel boeken en spelletjes. In de school is overal te zien dat er aandacht is voor Engels.

Vanaf groep 5 werken de kinderen ook in werkboeken en leren ze Engels schrijven. De meeste aandacht blijft gericht op het spreken en begrijpen van de taal en een goede woordschat hoort daarbij. Wij werken met een methode en het digibord wordt veel gebruikt. Daarnaast zijn er ook aanvullende materialen in de bovenbouw zoals een project met begrijpend lezen (News wise) in het Engels.

Wij hebben jaarlijks een English afternoon, er komen gastsprekers die native speakers zijn naar school en kinderen uit de bovenbouw schrijven met een school in Wales. De school heeft contacten met de VO scholen in de regio en collega's uit het Voortgezet Onderwijs.

Het team wordt professioneel begeleid door het Early Bird instituut en alle leerkrachten zijn gecertificeerd in classroom English. Onze coach Maria Kelly bezoekt jaarlijks alle groepen. Op school is miss Jolanda Tanis de English coordinator.

Wij hebben de volgende doelstellingen bij het geven van Early English in de bassischool:

- Met het "onderdompelen" in Engels maken we gebruik van de gevoelige periode voor taal bij jonge kinderen.

- Engels op hoog niveau is een leerzame uitdaging voor alle kinderen en door differentiatie kunnen we ook onze meer- en hoog begaafde leerlingen een passend aanbod doen.

- Het is een stevige basis van zelfvertrouwen bij de start in de brugklas.

- Kinderen beleven veel plezier aan het leren van Engels.

- Engels is een wereld taal.

- De kinderen groeien op in een wereld waarbij Engels overal om hen heen is.

Kinderen en mensen die Engels spreken kunnen elkaar bijna overal in de wereld verstaan en begrijpen. Wederzijds begrip en communicatie bevordert vriendschap en respect en draagt actief bij aan een vreedzame wereld. Dit past naadloos bij onze schoolmissie en visie.

Deze week is de school beoordeeld door het Early Bird instistuut en heeft de school haar tweede ISTAR naar excellentie verdiend.

The school is erg HAPPY met dit mooie resultaat en zal er de komende jaren verder bouwen om Engels als wereldtaal een natuurlijke plaats te geven in de schooldag. Ook de contacten met Engels sprekende kinderen in andere landen wil de school uitbreiden. 

 

18 februari 2016

Goedereede Havenhoofd 4 februari

Samen zorg voor een opgeruimde en vrolijke schoolomgeving; Kunst op de vuil container.

In samenspraak met de medewerkers van Afval Service Zeeland werden de tradionele containers bij de Eben Haëzerschool te Goedereede Havenhoofd vervangen door een groot ondergronds systeem. Om de ondergrondse container een natuurl uiterlijk te geven is deze gemaakt va hout. Alle kinderen van de Eben Haëzerschool leverden een aandeel aan een kleurrijk kunstwerk om de container. Het kunstwerk is deze week onder belangstelling van jong en oud op de container bevestigd. Met de tekst "CLEAN EARTH" en een aardbol met daar omheen kleurrijke kinderen geeft de school aan dat zij ook met de kinderen verantwoordelijkheid wil nemen voor een bijdrage aan een schone en duurzame werleld voor ons allemaal.

vuilniscontainer

18 februari

De nieuwsbrieven van december en januari staan online. Tevens staat onder het kopje Informatie en een rubriek over onze school als Earlybird school. Engelse les vanaf groep 1.

18 februari

Dinsdag 9 februari hebben we met elkaar een leuke en gezellig estafete in 'het Zuiderdiep" en in de gymzaal gehad. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor onze school! zwembad

 

gymzaal

gymzaalgymzaal

 

2 december

De informatie over groep 5 en 6/7 is bijgewerkt. Tevens staat de nieuwsbrief van november online.

2 december

Feestelijke opening Kindwijs Academie: De lerende Organisatie voor alle Christelijke basisscholen.

Leerkrachten van alle 16 Christelijke basisscholen van ons eiland kwamen op woensdagmiddag 25 november samen in cbs Prins Maurits te Dirksland. De heer Hans Nagtegaal algemeen directeur van Kindwijs, protestant Christelijke scholengroep opende de Kindwijs Academie.

De Kindwijs Academie wordt aangestuurd door een werkgroep van enthousiaste basisschool directeuren die vorm en inhoud geven aan een professionaliserings aanbod voor leerkrachten.

Het is belangrijk en waardevol dat leerkrachten elkaar allemaal op gezette tijden ontmoeten, buiten hun klas lokaal, samen kunnen praten over hun werk, geinspireerd en up to date blijven over hun vak als meester of juf.

Leerkracht zijn op een bassischool is een prachtige maar ook zware en intensieve baan. Leerkrachten staan vaak voor grote combinatiegroepen met leerlingen die allemaal hun eigen aanpak en begeleiding vragen. Als leerkracht basis onderwijs die les geeft aan kinderen van de 21ste eeuw moet je echt een top professional zijn.

De kindwijs Academie bouwt hieraan, na de twee grote eilandelijke conferenties in 2012 en 2014 op de Koningin Beatrixschool,  verder. Leerkrachten willen elkaar ook graag ontmoeten, van elkaar leren en zich verder ontwikkelen om goed onderwijs te kunnen blijven geven.

Het centrale thema van woensdag 25 november was: "de Kindwijs-Academie daar zit muziek in". Muziek pedagoog en liedjes schrijver Chris Winsemius voerde alle aanwezigen zingend en improviserend mee door de muzikale ontwikkeling van kinderen. Positief en enthousiast zette hij zingen voor iedereen weer eens in de schijnwerpers en leerde hij de zaal met bijna 200 aanwezigen op een eenvoudige en innemende manier over de didactiek en techniek van een goede muziekles. Informatie en inspiratie waar alle kinderen op onze scholen direct van kunnen gaan meegenieten.

Na de pauze met feestelijke taart werden er 12 workshops aangeboden waaruit de deelnemers konden kiezen. De inhoud van de workshops startte met een inhoudelijk gesprek rondom stellingen over hoe het onderwijs volgens de vaardigheden van de 21ste eeuw (21st century skills) eruit zou kunnen zien. Onderwerpen van de workshops waren zeer gevarieerd: van ICT en tablet gebruik in de klas tot hoe je creatief om kunt gaan met taalles of je klas zo efficient mogelijk inrichten zodat kinderen optimaal kunnen leren. Heel bijzonder was dat alle workshops gegeven werden door leerkrachten en onderwijsspecialisten uit onze eigen scholen. Er is veel kennis en deskundigheid in onze eigen scholen en het is goed als we dit met elkraar delen!

In de folder van de Kindwijs Academie staat het eilandelijke cursus en nascholings aanbod voor dit schooljaar. Het organiseren van twee jaarlijkse eilandelijke conferentiedagen materclasses voor alle directeuren valt ook onder de Kinwijs Academie.

Duurzaam bouwen aan de kwaliteit van eigentijds boeiend onderwijs op alle scholen zal alle leerlingen ten goede komen.

 

29 oktober

de informatie van groep 3-4 , 1-2 en groep 8 is bijgewerkt.  Tevens staat de schoolgids 2015-2016, de jaarplanner 2015-2016, het formulier zorg op de Eben Haezerschool en de nieuwsbrief van september en oktober op de site.

5 oktober

5 oktober was het weer de dag van de leraar. De leraren zijn dit jaar weer door de leerlingen en de AC in het zonnetje gezet met een heerlijke taart.

dag v.d. leraar

30 september

Masterclass "Covey en Kunst" verbindt....

""Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder". Op 30 september hebben de teams van de basisscholen Eben Haezerschool uit Goedereede en de Prins Mauritsschool uit Dirksland een prachtige dag beleefd waar ontmoeting, inspiratie maar zeker ook professionalisering centraal stonden. Biede scholen, die landelijk erkenning kregen voor het behaalde resultaat van hun ontwikkeltrajecten met School aan Zet (www.schoolaanzet.nl), ontvingen deze dag een fantastische masterclass over de zeven eigenschappen van Stephen Covey. In de morgen werden de teams van beide scholen, diepgaangd meegenomen in het gedachtegoed van Stephen Covey door een van de experts van School aan Zet , Wijbe Douma. Van het 'pro-actief'zijn tot en met 'de zaag scherp houden'werden met voorbeelden en werkvormen aan uitgediept. In de middag zijn de teams creatief aan de slag gegaan met de zeven eigenschappen onder inspirerende leiding van beelden kunstenaar Miraim Zimmerman. Zo kon de opgedane kennis meteen in de praktijk worden gebracht en hebben de teams op een bijzondere manier kunstzinnig samengewerkt in de heerlijke omgeving van Tuincafe "de Overkant" in Ouddorp. Een dag in de stralende zon en met een gouden rand.Covey 4

Covey 3

 

 

2 september

De kalender voor 2015-2016 is bijgewerkt. En tevens is de nieuwsbrief van juli 2015 en de nieuwsflits van 19 augustus toegevoegd. Ook staat er een stuk over onze adviesraad onde het kopje Het bestuur. En is onder staat het nieuw psalmrooster ook onder de informatie.

 

8 juni

24 juni is onze jaarlijkse wandeltocht weer!wandeltocht

8 juni

de nieuwsbrieven van april en juni en de nieuwsflits van mei zijn toegevoegd op de website. 

24 april koningsspelen

Onze school viert koningsdag en vrijheidsfeest tegelijk.

http://www.eilandennieuws.nl/2429/eben-haezerschool-viert-koningsdag-en-vrijheidsfeest-tegelijk.html

 

15 april

Ouder thema avond over media wijsheid internet en gamen op school verzorgd door Stichting Chris.

Een leerzame en gezellige avond om samen over dit onderwerp na te denken.

ouder thema avond

31 maart

Groep 8 heeft het EHBO diploma gehaald!

EHBO

31 maart

De nieuwsbrief van maart staat online

18 februari

De nieuwsbrief van februari staat online.

12 februari

De kinderen van groep 1 en 2 brengen een bezoek aan de nieuwe brandweerkazerne van Goedereede!

http://www.eilandennieuws.nl/2312/kleuters-nemen-kijkje-bij-de-brandweer.html

brandweer

 

 

4 februari Inspectie geeft Eben Haezerschool prachtig rapport!!

Maandag 2 februari heeft onze school bezoek gehad van staatssecretaris Sander Dekker en 2 onderwijsinspecteurs in het kader van het vernieuwde onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie heeft onze school geprezen om haar veilige en open sfeer en haar positieve pedagogische klimaat.

pilot school

De inspecteur waardeert de rol van de ouders en de belangrijke funtie van de kinderraad hoog. De inspecteur is zeer onder de indruk van de manier waarop wij on onderwijs ontwikkelen, met Engels en boeiend en betekenisvol onderwijs en met o.a. de inzet van computers onze kinderen voorbereiden op de maatschappij en de toekomst. Het volledige rapport komt met een maand of twee toegangkelij voor iedereen op de site van de inspectie. Meer informatie hiervoor vind u in onze nieuwsflits van 4 februari.

http://www.eilandennieuws.nl/2300/staatssecretaris-dekker-loopt-dag-mee-met-inspectie-eben-haezerschool.html

28 januari

De nieuwsbrief van januari 2015 staat op de site.

20 januari

Paralympisch sporter Kees-Jan van der Klooster is op onze school langs geweest om aan groep 5, 6 en 7 uitleg te geven over het leven met een beperking. Groep 7 heeft hierna nog een rolstoelvaardigheidsoefening gedaan.

http://www.eilandennieuws.nl/2255/paralympisch-sporter-kees-jan-van-der-klooster-geeft-schoolkinderen-uitleg-over-leven-met-een-beperking.html

 

 

15 januari

De nieuwsbrief van december 2014 en de nieuwsflits van 5 januari staan op de site. Tevens staat het vakantierooster voor 2015-2016 bij de vakanties.

11 december

Ontmoeting tussen jong en oud in Kerstsfeer op de Eben Haëzerschool.

De school rook nog helemaal naar dennen en sparren en ander kerstgroen en de hal van de school was versierd met sterren en kerststukjes. Donderdagmiddag 11 december waren de ouderen van het Havenhoofd te gast op de basisschool. Zij waren uitgenodigd door de kinderen om een gezellig koffie uur te hebben op school. Twee leerlingen van de kinderraad heetten de gasten welkom en leerlingen van groep 8 schonken koffie en thee met daarbij zelf gemaakt appelflapjes. Kinderen en ouderen praaten met elkaar over hun schooltijd toen en nu, over het inktpotje en onderwijs op tablets en met digibord. De opa's en oma's waren zichtbaar onder de indruk en genoten van de uitleg van de kinderen. Kinderen uit groep 7 maakten muziek en zongen kerstliedjes. Bij het afscheid zongen de kleuters van groep 1 en 2 en kregen alle gasten nog een zelfgemaakte kerstgroet mee. Dames van het bestuur van de buurtvereniging van het Havenhoofd waren aanwezig om te helpen. School en buurtvereniging werken op een positieve manier samen aan goede en waardevolle contacten en de kerstmiddag voor de ouderen was een succes en is zeker voor herhaling vatbaar!burenmiddag 2

burenmiddag

 

5 december

Ook de sinterklaas bracht dit jaar weer een bezoek aan de Eben-Haëzerschool!

 Foto Sint 1

Foto Sint 2Sint foto 4

Foto Sint 3

 

3 december

De Eben-Haëzerschool gaat voor School op Seef.

Op woensdag 3 decmeber ontving de Eben-Haëzerschool het School op Seef verkeersveiligheidslaber. Dit label werd uitgereikt door wethouder Trouwborst van de gemeente Goeree-Overflakkee aan mevrouw Baar, directeur van de school. Ook aanwezig was dhr. Rien Visser van ROV Zuid-Holland. Hiermee staat het totale aantal scholen met het verkeersveiligheidslabel op Goeree-Overflakkee op 9.

Juf Josien Tanis en hulpmoeder Mariëlle Prins hebben zich voor 100% ingezet om dit label te krijgen. De leerlingen kregen van dhr. Visser een sleutelhanger met het Schoolopseef logo.

Schoolopseef2

Schoolopseef1

Schoolopseef3

Schoolopseef4

2 december

de nieuwsflits van 2 december staat online.

26 november

de nieuwsbrief van 26 november staat online.

5 november

Samen eten en dankdag houden op school!

http://www.eilandennieuws.nl/2116/samen-eten-en-en-dankdag-houden-op-school.html

dankdag

30 oktober

Er is nieuwe  informatie geplaats over de kinderraad.

27 oktober

De pagina van groep 3/4 en het bestuur is bijgewerkt. Tevens is er een teamfoto geplaatst.

16 oktober

De nieuwsbrief van oktober staat online!

Eben Haezerschool kiest weer een schoolvoorleeskampioen!Voorleeskampioen

De kinderboekenweek viert feest met het thema Feest en "In de wolken"!

Op de Eben haezerschool is dagelijks veel aandacht voor Lezen en de prachtige schoolbibliotheek "Bibliotheek op school" nodigt de kinderen dagelijks uit om te lezen. In het kader van de kinderboekenweek worden er op de school van het Havenhoofd veel activiteiten georganiseerd die boeken en lezen onder de aandacht brengen. Zo zijn er bezoeken aan de bibliotheek, en lezen de achtste groepers elke dag voor aan de kleuters. De bibliotheek ouders vierden feest met versierde cupcakes en er was donderdag een grote boekenmarkt met nieuwe en ook goede belezen boeken.

Op woensdag 8 oktober werd de voorleeswedstrijd georganiseerd voor de groepen 7 en 8 en heel veel kinderen wilden hieraan mee doen. In de deskundige jury zat Gerdie Schellevis als voorziter, een juf, een bibliotheekouder en een lid van de kinderraad uit groep 6. De 6 voorlezers deden allemaal erg goed hun best om spannend en duidelijk voor te lezen. Er waren spannende boeken die gingen over vriendschap, verdriet en ook een grappige boomhut.

De winnaar is geworden Chris Wassink uit groep 7. Chris las het klassieke boek "alleen op de wereld" van Hector Malot. Chris kreeg van de jury veel complimenten om zijn spontane en enthousiaste manier van voorlezen. Ondanks de moeilijke woorden van dit wereldberoemde boek wist hij de zaal heel geboeid en nieuwsgierig te houden.

Een echte voorleeskampioen!

voorleeskampioen

 

6 oktober Dag van de leraar!

Op maandag 6 oktober werden alle juffen en de meester in de bloemen gezet. Alle klassen kregen een feestelijke bak met viooltjes. Het zag er gezellig uit.

Op de dag van de leraar staan alle leerkrachten in het zonnetje want zij maken in het leven van de kinderen HET verschil.

Dag v/d leraar

 

3 oktober Dierendag op school.

Fotodierendag 2

Foto dierendag 1

 

 2 oktober Start Kinderboekenweek.

De kinderboekenweek is gisteren van start gegaan en daarom was er een gezellige feestmiddag in de schoolbibliotheek. Iedereen kon op de foto met zijn of haar favoriete boek en er werd cake versierd en lekker opgegeten natuurlijk.

 

Kinderboekenweek


1 Oktober 2014

Eilandelijke conferentie pc basisonderwijs Kon. Beatrixschool Ouddorp.

Eilandelijke conferentie


30 september 2014

De nieuwsflits van 10 september en de nieuwsbrief van 24 september staan online. Tevens staat de teamfoto online bij Het team.

 

10 september 2014

De schoolgids en kalender 2014-2015 zijn bijgewerkt. Onder diverse informatie vind u onze jaarplanner, ons psalmrooster en de informatie over school maatschappelijk werk voor het nieuwe schooljaar.

Tevens staat de nieuwsflits van 28 augustus online.

 

 

Onder 'diverse informatie' kunt u o.a. vinden: Inschrijfformulier en daarbij behorend instemmingsformulier; Aanvraagformulier extra vrij.

 VVTO: vroegtijdig Engels leren op de Eben-Haëzerschool
<< lees meer >>

    

 

 

 

In het afgelopen schooljaar (begin 2017) is op alle scholen onderzocht in welke mate de scholen expertise in huis hebben en optimaal inhoud kunnen geven aan een passend onderwijs aanbod voor alle kinderen.

Perspectief op School (POS) heeft dit in kaart gebracht voor onze school.

In het afgelopen schooljaar (begin 2017) is op alle scholen onderzocht in welke mate de scholen expertise in huis hebben en optimaal inhoud kunnen geven aan een passend onderwijs aanbod voor alle kinderen.

Kinderen aan de slag met wetenschap en techniek op de Eben Haëzerschool

Januari 2019

 

Banden plakken- bruggen bouwen- metselen- haargel en tandpasta maken en programmeren?

 We leren het allemaal op school tijdens de lessen  wetenschap en techniek!

Met ingang van dit schooljaar is op de Eben Haëzerschool op Goedereede Havenhoofd gestart met een extra focus op lessen “Wetenschap en techniek”.

De school heeft hier voor een techniek - en talenten klas geopend waar alle leerlingen regelmatig werken aan bijzonder uitdagende opdrachten vanuit onderzoeksvragen. Het spreekt voor zicht dat in het onderwijs al optimaal gebruik gemaakt wordt van digitale middelen zoals de laptops, het digibord, vlogs en apps. Kinderen maken presentaties en films waarbij zij de geleerde lesstof verwerken en presenteren.

De opzet van de lessen sluit prachtig aan bij de vaardigheden van de 21 ste eeuw ( de 21st century skills) waarbij binnen het onderwijs meer nadruk komt te liggen op het onderzoekend leren en het aanbod voor techniek.

Kinderen vinden de technieklessen waarbij ouders, opa’s en oma’s en oud leerlingen komen helpen geweldig omdat zij de hele les actief aan de slag zijn met de lesdozen uit de techniek torens en programma’s waarbij ook programmeren en coderen aan bod komen.

De techniek en talentenklas van de Eben Haezerschool biedt naast de jaarlijkse lessen in het technieklab van Kindwijs (EXPERIGO) in Oude Tonge op cbs De Bron een prachtig aanbod voor alle leerlingen om zich met behulp van deze praktische lessen voor te bereiden op de toekomst.

De volgende techniekmiddag staat gepland op donderdag 14 maart vanaf 13.00 uur. U bent van harte welkom om te komen kijken!

Kinderen aan de slag met wetenschap en techniek op de Eben Haëzerschool

Januari 2019

 

Banden plakken- bruggen bouwen- metselen- haargel en tandpasta maken en programmeren?

 We leren het allemaal op school tijdens de lessen  wetenschap en techniek!

Met ingang van dit schooljaar is op de Eben Haëzerschool op Goedereede Havenhoofd gestart met een extra focus op lessen “Wetenschap en techniek”.

De school heeft hier voor een techniek - en talenten klas geopend waar alle leerlingen regelmatig werken aan bijzonder uitdagende opdrachten vanuit onderzoeksvragen. Het spreekt voor zicht dat in het onderwijs al optimaal gebruik gemaakt wordt van digitale middelen zoals de laptops, het digibord, vlogs en apps. Kinderen maken presentaties en films waarbij zij de geleerde lesstof verwerken en presenteren.

De opzet van de lessen sluit prachtig aan bij de vaardigheden van de 21 ste eeuw ( de 21st century skills) waarbij binnen het onderwijs meer nadruk komt te liggen op het onderzoekend leren en het aanbod voor techniek.

Kinderen vinden de technieklessen waarbij ouders, opa’s en oma’s en oud leerlingen komen helpen geweldig omdat zij de hele les actief aan de slag zijn met de lesdozen uit de techniek torens en programma’s waarbij ook programmeren en coderen aan bod komen.

De techniek en talentenklas van de Eben Haezerschool biedt naast de jaarlijkse lessen in het technieklab van Kindwijs (EXPERIGO) in Oude Tonge op cbs De Bron een prachtig aanbod voor alle leerlingen om zich met behulp van deze praktische lessen voor te bereiden op de toekomst.

De volgende techniekmiddag staat gepland op donderdag 14 maart vanaf 13.00 uur. U bent van harte welkom om te komen kijken!

Banden plakken- bruggen bouwen- metselen- haargel en tandpasta maken en programmeren?